นักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบตัวติดตามกิจกรรมสำหรับกุ้งก้ามกราม

นักวิจัยหวังว่าอุปกรณ์ใหม่ของพวกเขาจะสามารถเปิดเผยจุดอ่อนในห่วงโซ่อุปทานได้ กุ้งมังกรเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในรัฐเมน ในปี 2019 เพียงปีเดียว รัฐได้เงินเกือบ 500 ล้านเหรียญสหรัฐจากสัตว์จำพวกครัสเตเชียนยอดนิยมนี้ กำไรน่าจะสูงขึ้นแม้ว่าอุตสาหกรรมอาหารทะเลสามารถลด “การหดตัว” ซึ่งเป็นจำนวนกุ้งก้ามกรามที่ตายระหว่างทางผ่านห่วงโซ่อุปทาน Eric Thunberg นักเศรษฐศาสตร์จาก National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Northeast Fisheries Science...