พิพิธภัณฑ์ ณ จุดจบของโลก

นาตาลี กูดดอลล์สร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลหายากในสถานที่ที่มีแนวโน้มน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับสถาบันวิทยาศาสตร์ หากต้องการไปยังcasa de huesosซึ่งเป็นบ้านของกระดูก ให้ปิด Pan American Highway ก่อนถึง Ushuaia, Argentina, the fin del mundo , the end of the world. ตั้งอยู่ในอาคารสีขาวที่ผุกร่อนบน...