กิจกรรมยามว่างใดที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่ลดลงของภาวะสมองเสื่อม?

กิจกรรมยามว่าง เช่น การอ่านหนังสือ การเล่นโยคะ และการใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูง อาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้ ตามการวิเคราะห์อภิมานฉบับใหม่ที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ฉบับออนไลน์ของ Neurology ®การแพทย์ วารสาร American Academy of Neurology การวิเคราะห์อภิมานได้ทบทวนการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับผลกระทบของกิจกรรมการรับรู้...