กังวลเกี่ยวกับการเข้าสังคม ในสำนักงานอีกครั้งหรือไม่? นี่คือวิธีทำลายน้ำแข็ง

ซีเอ็นเอ็น) ความคิดที่จะกลับไปทำงานสามารถสร้างอารมณ์ได้มากมาย กลัว. ความตื่นเต้น. ความกระวนกระวายใจ ความคาดหวัง ความสับสน และไม่ว่าพนักงานจะกลับมาทำงานเต็มเวลา สองสามวันต่อสัปดาห์หรือเป็นระยะตลอดทั้งปี จะเป็นการปรับให้เข้ากับกระแสชีวิตในสำนักงานและพบปะพูดคุยกันแบบเห็นหน้ากันอีกครั้ง โดยเฉพาะถ้า ยังคงมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและความปลอดภัย Susan McPherson ผู้เขียน “The Lost Art of Connecting”...